ณวัฒน์ ออกกฎใหม่ ไม่รับผู้ประกวดมิสแกรนด์จาก 2 เวทีดัง

เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนในกลุ่มนางงามขึ้นมาเลยทีเดียว เมื่อกองประกวด Miss Grand Thailand ที่นำโดย ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ได้ออกกฎใหม่สำหรับผู้เข้าประกวดเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ทั้ง 77 จังหวัด ได้ร่อนจดหมายถึงแต่ละจังหวัด เขียนระบุชัดว่า จากนี้ไปจะไม่ขอรับสมัครผู้ที่เคยเข้าประกวดจากเวที Miss Universe Thailand ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป และ นางสาวไทย ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป รวมไปถึงผู้เข้าประกวดนางสาวไทยในระดับจังหวัด 77 จังหวัด โดยมีใจความว่า

เรียน ผู้อำนวยการกองประกวด Miss Grand Thailand 77 จังหวัด ตามที่ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการประกวด Miss Grand Thailand ได้กำหนดเงื่อนไขรับสมัครผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ประจำจังหวัด เรื่องคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด ตามที่ระบุในสัญญาแล้วนั้น

บัดนี้ กองประกวด Miss Grand Thailand ขอแจ้งเงื่อนไขเพิ่มเพื่อให้สอดคล้อง กับนโยบายและบริบทเวทีการประกวด Miss Grand Thailand

โดยไม่อนุญาตให้ท่านรับสมัครผู้เข้าประกวด ที่ผ่านการประกวดจากเวที มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป และ นางสาวไทย ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป รวมไปถึงผู้เข้าประกวดนางสาวไทยในระดับจังหวัด 77 จังหวัด ถึงแม้ไม่ได้ตำแหน่งก็ตาม

จึงขอความร่วมมือและปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากท่านละเลย และหรือ จงใจละเมิดระเบียบดังกล่าวนั้น จะถือเป็นเหตุทำให้ท่านขาดคุณสมบัติในการเป็น Provincial Director (PD) และการพิจารณาสิทธิพิเศษอื่นๆ อันจะเกิดขึ้นในอนาคต ขอขอบพระคุณล่วงหน้าในความร่วมมือกับองค์กรมิสแกรนด์ จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติตามตามอย่างเคร่งครัด กองประกวด Miss Grand Thailand

เรียบเรียง มุมข่าว

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *