ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พร้อมนำปัญหาท้องถิ่นนำเสนอรัฐบาล เพื่อแก้ไขอย่างเร่งด่วน

วันที่ 25 มกราคม 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทที่สำนักงานสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายชัชวาลล์ คงอุดม ที่ปรึกษา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด สำนักงานสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย และ ตัวแทน นายก อบต.ทั่วประเทศให้การต้อนรับ

ในขณะที่ทางสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ และตัวแทนจังหวัด 76 จังหวัดได้มีการประชุมโครงการทิศทางการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทย โดยมีวาระการประชุมเรื่องปัญหาต่างๆของท้องถิ่นที่ติดปัญหาต่างๆ

โดยนายชัชวาลล์ คงอุดม ที่ปรึกษา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าวันนี้ได้เข้ามาพูดคุยและรับฟังถึงปัญหาของท้องถิ่นที่ร้องขอและยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทนที่เป็นปัญหาเหลือมล้ำเป็นอย่างมากอยู่ในขณะนี้ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องมีการแก้ไขซึ่งตนเองจะนำเรื่องทั้งหมดที่ท้องถิ่นเสนอมาและจะนำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป

ข่าวโดย กำพล วงศ์สุทธา ผู้สื่อข่าวจังหวัดปทุมธานี

เรียบเรียง มุมข่าว by siamnews

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *