ใครถูกรางวัลต้องดู เงื่อนไขขึ้นรางวัล แบบใหม่ เริ่ม 13 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2566 พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า สำนักงานสลากฯ จะเปิดให้บริการจ่ายรางวัลแบบ Drive Thru Service ในวันที่ 13 มี.ค.2566 เพื่อเป็นการยกระดับการบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการขอขึ้นเงินรางวัล

โดยเป็นการโอนเงินรางวัลผ่านธนาคารเท่านั้น และให้บริการต่อรายไม่เกิน 30 ใบ โดยยกเว้นรางวัลที่ 1, สลากอายัด, สลากไม่ถูกรางวัล, สลากปลอมแปลงแก้ไข และสลากชำรุด ให้ติดต่อที่กองจ่ายรางวัล ชั้น G ทั้งนี้ จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.30-15.00 น. ในวันทำการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์ 0-2528-9999

ทั้งนี้ การจ่ายเงินรางวัลแบบโอนเงินรางวัลผ่านบัญชีธนาคาร โดยหักค่าอากรแสตมป์/ภาษี เรียบร้อยแล้ว กรณีโอนเงินรางวัลต่างธนาคาร โอนได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท/รายการ

ขอบคุณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *