ราคาน้ำมันวันที่ 14 มีนาคม 2566

วันที่ 14 มีนาคม 2566 อัปเดตราคาน้ำมันโดยรวมตามท้องตลาดบ้านเรา จากสำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ราคาน้ำมันอัพเดทล่าสุดวันนี้

-Diesel B20 ลิตรละ 33.94 บาท

-Diesel ลิตรละ 33.94 บาท

-Diesel B7 ลิตรละ 33.94 บาท

-แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 34.19 บาท

-แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 33.74 บาท

-แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 35.78 บาท

-แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 36.05 บาท

-น้ำมันเบนซิน ลิตรละ 43.86 บาท

-ซูเปอร์พาวเวอร์ Diesel B7 ลิตรละ 43.06 บาท

-ซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 43.34 บาท

ภาพจาก กระทรวงพลังงาน

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้

-Diesel B20 ลิตรละ 33.94 บาท

-Diesel ลิตรละ 33.94 บาท

-Diesel B7 ลิตรละ 33.94 บาท

-แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 34.19 บาท

-แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 33.74 บาท

-แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 35.78 บาท

-แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 36.05 บาท

-น้ำมันเบนซิน ลิตรละ 43.86 บาท

-ซูเปอร์พาวเวอร์ Diesel B7 ลิตรละ 43.06 บาท

-ซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 43.34 บาท

ภาพจาก กระทรวงพลังงาน

เรียบเรียง สยามนิวส์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *