เปิดวาร์ป IG นุ่น สุทธิภา นักแสดงสุดเซ็กซี่ อารมณ์ดี เคยมีผลงานอะไรบ้าง?

เปิดวาร์ปร์ IG นุ่นนุ่ สุทสุ ธิภาธิ นักแสดง นั สุดเ สุ ซ็กซี่ อารมณ์ดีณ์ ดีใช้อิช้ นสตาแกรม อิ @noon_sutthipha เคยมีผลมี

งานอะไรบ้างบ้ ? อาทิ U-PRINCE Series ตอนธีสิธีสสิ , อาตี๋ของผม ตี๋ , Endless Love รักหมดใจ

เป็นอีกหอี นึ่งนึ่

นักแสดงสาวขวัญใจใครหลายคนจ วั ริงริ ๆ สำ หรับ นุ่นนุ่ -สุทสุ ธิภาธิ คงแนวดี นักแสดงสาวอารมณ์ดีณ์ ดีที่มีที่ มี

ความเซ็กซ็ ซี่และเซี่ผ็ดมาก ด้วยด้ ลุคลุ ที่น่ที่ น่ารัก ๆ สดใสของเธอ มีรอย มี ยิ้มยิ้ที่เที่ ป็นเอกลักษลั ณ์ ก็ทำก็ ทำ ให้เธอกลายเ ห้ ป็นที่ชื่ที่นชื่ชอบของแฟน ๆ ยิ่งยิ่

พักหลังเราจะไ ลั ด้เด้ห็นเธอในคอนเทนต์บนต์ ช่องช่ ยูทูยู บของเห ทู ล่าคน ล่ ดังเ ดั ป็นประจำ ด้วย

นุ่น เธอเริ่มเริ่ข้าข้สู่วงการ สู่ บันเ บั ทิงทิด้วยจากกา ด้ รประกวด Utip Freshy Idol 5 ในปี 2554 รุ่นรุ่ ที่ 5 ได้รัด้รับรางวัลวั Miss

Popular Vote Award และหลังจาก ลั ที่เธอที่ก็เก็ริ่มริ่มีผลงานในวงการ มี บันเ บั ทิงอทิ ย่างเ ย่ ต็มตัวตั มีผลงานการแสดงหลาย มีเรื่องรื่

อาทิ U-PRINCE Series ตอนธีสิธี สสิ, อาตี๋ของผม ตี๋ , Endless Love รักหมดใจ , แรงเทียนที เป็นต้นต้ และเคย

เซ็นซ็ สัญญาเ สั ป็นนักแสดงสังสักัดกั GMMTV โดยปัจจุบัจุ นบั ผันตัวเ ตั ป็นนักแสดงอิสระแ อิ ล้วล้

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *